Hasiči lidemNarůstá počet úmrtí v souvislosti s požáry

Prevence - 29.05.2008
Tendenci k růstu počtu

osob, usmrcených v souvislosti s požárem, zaznamenávají již druhým rokem hasiči v Moravskoslezském kraji.

Tendenci k růstu počtu osob, usmrcených v souvislosti s požárem,

zaznamenávají již druhým rokem hasiči v Moravskoslezském kraji. Zatímco v letech 2004 až 2006 takto zahynulo vždy 12, respektive 13 osob, za loòský rok to již bylo 20 obětí a za prvních

letošních necelých pět měsíců dokonce 13 obětí požárů.


Kdy volat hasiče a co dělat, když hoří

Základní a mnohokrát opakovaná

příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události - zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS.


Toxikologie zplodin hoření pneumatik

O požáru - živlu - 07.12.2007
Požáry pneumatik patří z hlediska

toxikologie k závažným problémům současnosti. Obrovské skládky opotřebených pneumatik jsou často místem obrovských požárů.

Požáry pneumatik patří z hlediska toxikologie k

závažným problémům současnosti. Obrovské skládky opotřebených pneumatik jsou často místem obrovských požárů. Látky vznikající při hoření negativně působí na lidské zdraví a životní prostředí.


Horská služba

11.11.2007
První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti. Jednalo se o

lovce, bylinkáře a hledače zlata, kteří zabloudili a zahynuli.

První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti. Jednalo se o lovce, bylinkáře a hledače

zlata, kteří zabloudili a zahynuli.
člověk začíná hor využívat ke svému prospěchu. Dostává se čím dál výše a po celých horách si staví příbytky.


Pozor na sníh na silnicích

Prevence - 07.11.2007
Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné

řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy.

Podle varování meteorologů se většina našeho území bude dnes a zítra potýkat se silným větrem, který bude

doprovázen sněžením a hrozí vzniky sněhových jazyků.

Za této situace je nesmírně důležité, aby se na tyto nepříznivé podmínky připravili zejména motoristé.


Bojový řád jednotek PO

IZS a JPO - 02.11.2007
Metodické listy

Bojový

řád jednotek požární ochrany - metodické listy


K prohlížení metodických listů je nutno mít nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader
(volně ke stažení na adrese
http://www.amsoft.cz/Produkty/Adobe/acrobat/readstep.


Co dělat při silném větru

Prevence - 23.10.2007
Přinášíme vám preventivní rady obyvatelstvu, které vydalo

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru čR. Jedná se o shrnutí pro někoho již běžných věcí, někdo v nich však může naleznout i něco nového.

Před

příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraòte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.


Nač dát pozor při topení

Prevence - 14.10.2007
Teploty venku, zejména v noci začaly klesat, a nastala nám

topná sezóna. Proto si preventivně připomeòme některé zásady, aby pro nás začátek topného období nemusel znamenat to, že přijdeme o své obydlí.

Komínům jsme se již podrobně věnovali. Ty však nebývají jedinou příčinou požáru. Ten může způsobit i nevhodně uskladněné palivo. Zkontrolujme proto skladování paliva a to hlavně uhlí a

zbytků dřevní hmoty (piliny a kůra).


Práce s otevřeným ohněm

Prevence - 05.10.2007
Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se

používá otevřený oheò. Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem.

Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se používá

otevřený oheò.
Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem, což je
jedna z nejpoužívanějších technologií ve výstavbě, výrobě i při údržbě a opravách

strojů a
zařízení.


Nesprávné parkování

13.08.2007
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim

komplikují jejich práci.

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Obrovský problém představují nejen neukáznění řidiči,

kteří nerespektují právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ale také řidiči, kteří zaparkují svůj vůz na místech, kde je to zakázáno.


Zneužití linky tísòového volání

22.06.2007
Linky tísòového volání jsou zřízeny pro přijetí

stavu nouze. Tísòové volání je bezplatné...

Linky tísòového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Tísòové volání je bezplatné, čísla jsou uvedena v telefonních

seznamech: 150 Hasičský záchranný sbor čR, 155 Zdravotnická záchranná služba čR, 158 Policie čR, 156 městská policie, 112 jednotné evropské číslo tísòového volání.


Laická první pomoc při otravách

První pomoc - 30.04.2007
Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých

opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů.


Preventivní požární hlídka

Prevence - 25.04.2007
Zákon o požární ochraně ukládá podnikatelům zřídit

preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Zákon o požární ochraně ukládá

podnikatelům zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Tato povinnost se však

neuplatòuje bezvýhradně.


Vypalování porostu a oheò v přírodě

Prevence - 05.04.2007
Oteplení a suché počasí v současné době

zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohòů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy.
Vypalování trávy

V tomto jarním počasí vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze

stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru.


Nebraòte se evakuaci, porušujete zákon!

Podle zákona 240/2000 Sb. §5

(zákon o krizovém řízení) se musíte nařízené evakuaci podvolit.


Havárie s únikem radiace

V české republice existují dvě jaderné elektrárny. Bezpečnost

jaderných elektráren vychází z doporučení mezinárodních orgánů a organizací jako Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP), Světové

V české republice existují dvě jaderné elektrárny.


Co s nálezem nebezpečné látky

Stručný návod, jak postupovat v případě nálezu

nebezpečné chemické nebo biologické látky.

I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly s obsahem nebezpečných látek. Co má občan udělat, aby minimalizoval nebo odvrátil

ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?

Pokusíme se Vám dát stručný návod:
1. S čím je možné se setkat
Sebeochrana obyvatelstva - příručka MVčR

Metodická pomůcka pro orgány

státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Příručka pro již skutečně katastrofické ohrožení života.


(Příručka ke stažení z webu

MVčR ve formátu: DOC
(2.


Hygienická opatření při hromadných nákazách

Třebaže nám válka či

teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy.

V poslední době se

stále častěji hovoří ve sdělovacích prostředcích o hrozbě hromadných nákaz - bioterorismu.


Zásady pro opuštění bytu

Pět základních bodů pro krizové opuštění domova.1. Vypnout elektrické spotřebiče
2. Uzavřít přívod vody a plynu
3. Uvědomte sousedy
4. Domácí zvířata vezměte s sebou
5. Vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené evakuační středisko