Hasiči budou při sobotním cvičení dodávat vodu na vzdálenost 800 metrů

16.08.2018

U příležitosti oslav 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů organizuje velitel místní jednotky taktické cvičení pro celkem šest okolních sborů.

Úkolem cvičících hasičů bude dálková doprava vody přenosnými požárními stříkačkami a hadicemi z požární nádrže v centru obce až do areálu zemědělského družstva, tedy na vzdálenost přibližně osmi stovek metrů.

Taktické cvičení bude zahájeno v sobou 18. srpna 2018 v 15:00 a k jeho sledování je zvána i veřejnost – celá trasa hadicového vedené a série požárních stříkaček bude volně přístupná.

O mladé hasiče bude pečovat více lidí, čtyři dívky absolvovaly Letní školu instuktorů

11.08.2018
Pojem Letní škola instruktorů – LŠI zahrnuje 14denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem ve své další činnosti v rámci SH ČMS o práci s dětmi a mládeží.

Krajský úřad MSK vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

09.08.2018
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.