Asistovali jsme při kácení stromů v zámecké zahradě

23.03.2018

V pátek dopoledne jsme asistovali profesionálním kolegům při kácení dvou stromů v zámecké zahradě. Jednotka prováděla usměrňování dopravy v místě.

Samotné kácení probíhalo z automobilové plošiny.

Historie dobrovolných hasičů v obci Slatina od roku 1888


26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro nás hasiče a obec Slatinu je velmi významné. Je zároveň dobrou příležitostí podívat se do minulosti.

Nadace AGROFERT přispěla Sboru dobrovolných hasičů na nové vybavení pro děti

13.03.2018
V prosinci roku 2017 byla schválena žádost o finanční příspěvek na podporu místního kolektivu mladých hasičů ve výši 20 tisíc korun od Nadace AGROFERT. Za poskytnutou dotaci byly na přelomu roku pořízeny nové přilby, mikiny a dresy.