Občané Slatiny nás nepřímo podpořili darováním železného šrotu

20.04.2018

Tradiční jarní sběr železného šrotu ve Slatině i na Novém Světě proběhl za hojné účasti členů sboru v sobotu 14. dubna odpoledne.

Během standardní trasy jsme nejen posbírali to, co nám občané nachystali, ale občas nasadili své silné paže a vynesli těžké kovové předměty z útrob rodinných domů.

Všem, kteří nám takto nepřímo přispěli, děkujeme.

Historie dobrovolných hasičů v obci Slatina od roku 1888


26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro nás hasiče a obec Slatinu je velmi významné. Je zároveň dobrou příležitostí podívat se do minulosti.

Asistovali jsme při kácení stromů v zámecké zahradě

23.03.2018
V pátek dopoledne jsme asistovali profesionálním kolegům při kácení dvou stromů v zámecké zahradě. Jednotka prováděla usměrňování dopravy v místě. Samotné kácení probíhalo z automobilové plošiny.