IZS a JPOKrizové řízení v Moravskoslezském kraji

Hasiči lidem - 28.12.2005
O systému krizového řízení

kraje

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených
na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování,

organizování, realizaci a kontrolu
činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, krizovou situací mimořádná
událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo

nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále
jen "krizové stavy").