Výroční valná hromada SDH Slatina přinesla personální obměny ve výboru, předány byly stužky za věrnost

V sobotu 11. ledna 2020 se v sále Kulturního domu Slatina sešli členové místního Sboru dobrovolných hasičů, hosté z okolních sborů, zástupci obce i místních spolků. Výroční valná hromada SDH Slatina byla v roce 2020 volební.

Schůze začala minutou ticha, kterou jsme uctili památku členů, kteří nás opustili v roce 2019. Následovala zpráva starosty SDH o činnosti sboru v uplynulém roce, přítomní byli rovněž seznámeni s aktivitami soutěžních družstev mladých hasičů, žen i mužů.

Se svou zprávou vystoupil rovněž velitel zásahové jednotky, jejíž členové se ve Slatině téměř výhradně rekrutují z řad SDH.

Následovala volba nového výboru SDH. Ten bude v následujících pěti letech pracovat v novém složení:

 • Luděk Míček – starosta
 • Miloslav Honus – místostarosta
 • Jakub Kozák – velitel
 • Lukáš Popp – zástupce velitele
 • Ivo Řeháček – preventista
 • Danuše Reková – jednatelka a hospodář
 • František Kotala – vedoucí mládeže
 • Veronika Richterová – referentka žen
 • Blanka Bartošová – kronikářka
 • Danuše Míčková – organizační referentka
 • Petr Nábělek – člen výboru
 • Miroslav Hlaváč – člen výboru
 • Jiří Binar – revizor
 • Jaroslav Kozák – revizor
 • Jaroslav Richtár – revizor

Po volbě zástupců pro shromáždění delegátů sborů okresu Nový Jičín, návrhu jmen do okresní odborné rady represe a kandidáta na starostu OSH a KSH následovalo předání čestných uznání a stužek za věrnost.

CTĚTE TAKÉ:   Svobodní letos porazili ženaté v tradičním fotbale 5:3

Čestné uznání SDH obdrželi:

 • Radovan Srubek
 • Ivona Ocásková

Stužku za věrnost 20 let obdrželi:

 • Lukáš Popp
 • David Langer

Stužku za věrnost 40 let obdrželi:

 • Ivo Řeháček
 • Ludvík Bahr
 • Jarmila Jedličková
 • Vlastimil Klapuch

Stužku za věrnost 50 let obdrželi:

 • Miloslav Honus
 • Alena Lindovská

Stužku za věrnost 60 let obdržel:

 • Mojmír Klos

Poslední oceněný byl rovněž dlouholetým kronikářem našeho sboru a svou funkci ukončil symbolicky spolu s vůbec první kronikou SDH, která jako jednotná kniha existuje již téměř od založení v roce 1888. Spolu s manželkou, která v této činnosti významně pomáhala, obdrželi drobný věcný dar.

Pan Klos následně v krátké řeči připomněl, jak se k funkci kronikáře dostal, co vše s námi zažil a připomněl dobu největší slávy našeho soutěžního družstva mužů, během které začínal psát první listy kroniky.

Následovala krátká diskuze, přání a poté byli členové SDH i hosté pozváni na drobné občerstvení s nezávaznou debatou.