Osmatřicet zásahů má za sebou jednotka SDH v roce 2018

Členská základna zůstala v roce 2018 nezměněná a ve stejné sestavě bude jednotka vyjíždět k zásahům i v roce letošním. Máme tedy 21 členů, mezi nimi i šest velitelů družstev a osm strojníků.

V roce 2018 se počet našich zásahů zastavil na čísle 38. Začali jsme brzy, hned 1. ledna v noci požárem rodinného domu ve Staré Vsi, při kterém jsme zachránili jednu osobu.

Ve většině případů se jednalo o technické zásahy v obci, požární asistence u kulturních akcí, o pomoc zdravotnické záchranné službě, technickou podporu pro potřeby obce a samozřejmě o činnosti spojené s přípravami a průběhem oslav 130 let od založení sboru.

Nechyběla odborná příprava ani výcvik – kromě domácího taktického cvičení jsme k dálkové dopravě vody vyjeli například do Tísku, k požáru skladu pohonných hmot společnosti Čepro do Sedlnic.

Hodně času tradičně spokla péče nejen o výbavu, ale také o techniku. Intenzivní údržbu vyžaduje naše cisterna a ani intenzivně používaný Mercedes se po třech letech služby nevyhýbá drobným opravám a přiměřené péči. Automobil je vybavený úplně stejně jako velká cisterna – pokud tedy nepotřebujeme vodu, je využíván u většiny našich zásahů.

Průběžně obměňujeme a obnovujeme vybavení, převážně se jedná o osobní ochranné prostředky hasičů, které dostávají zabrat a mají omezenou životnost. Zde je záhodno poděkovat představitelům obce, členům obecního zastupitelstva, že příkladně plní svou zákonnou povinnost a chápou naše potřeby.