První pomocLaická první pomoc při otravách

Hasiči lidem - 30.04.2007
Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých

opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů.


Technika provádění neodkladné resuscitace

Hasiči lidem - 24.10.2006
8. listopadu 2005 zveřejnilo

(po troše vzájemného škádlení a posunování termínů) svá inovovaná doporučení několik významných organizací, zabývajících se neodkladnou resuscitací.


První pomoc při akutních stavech

Hasiči lidem - 07.03.2006
Zásady poskytování první pomoci při

jednotlivých akutních stavech.


První pomoc při akutních stavech


BEZVěDOMÍ - je stav, ve kterém

postižený nevnímá pro poruchu normální funkce mozku. Může
se rozvinout postupně nebo vzniknout náhle a může být způsobeno úrazem, otravou nebo závažnou
chorobou.


Život zachraòující úkony

Hasiči lidem - 07.03.2006
Základní postupy směřující k obnovení činnosti životně

důležitých funkcí


Život zachraòující úkony


UVOLNěNÍ A VYčIŠTěNÍ DÝCHACÍCH CEST - dýchání je možné

jen tehdy, když je prostor mezi
nosem a ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je
postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech.


Základní vyšetření životních funkcí

Hasiči lidem - 25.12.2005
Dozvíte se, jak jednoduše zjistit

funkčnost základních životních funkcí


Základní vyšetření životních funkcí


VYŠETřENÍ DÝCHÁNÍ - při

dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z
těla vylučován nepotřebný oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník
mezižeberní svaly a

bránice, čímž je nasáván vzduch do plic.


Zásady laické první pomoci

Hasiči lidem - 25.12.2005
Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy


Zásady laické první pomoci


CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péče nebo

léčba poskytnutá postiženému před
příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.