Ochrana obyvatelstvaNebezpečné látky v našem okolí

Hasiči lidem - 04.04.2007
Jen těžko si můžeme představit moderní společnost,

která by nebezpečné látky nevyužívala. Staly se nedílnou součástí našeho života.

Jen těžko si můžeme představit moderní společnost, která by nebezpečné látky nevyužívala.

Staly se nedílnou součástí našeho života. Nebezpečné látky však s sebou nesou riziko vzniku havárie, při které může dojít k ohrožení lidských životů a zdraví, životního prostředí nebo

majetkových hodnot.


Zařízení civilní ochrany

Hasiči lidem - 28.02.2007
Zařízením CO rozumíme zaměstnance nebo jiné osoby s

vyčleněnými věcnými prostředky právnických osob nebo obcí, vyškolené a prakticky odborně připravené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Jednotlivá zařízení jsou zřizována

podle § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Doplòují základní složky integrovaného záchranného systému.


Nástroje bioterorismu

Hasiči lidem - 15.08.2006
Živé mikroorganismy (viry, bakterie a mikroskopické houby) nebo

jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy), které mohou způsobit infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat či rostlin, jsou obvykle označovány jako biologická agens

Živé mikroorganismy (viry, bakterie a mikroskopické houby) nebo jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy), které mohou způsobit infekční onemocnění nebo

otravy lidí, zvířat či rostlin, jsou obvykle označovány jako.