PrevenceProžijte advent v klidu a bezpečí, zacházejte opatrně s otevřeným ohněm

Hasiči lidem - 29.11.2017
Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna

rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.

Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno

z umělých vláken, která snadno hoří.


Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu

Hasiči lidem - 28.02.2017
O

jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se

zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buï za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.


Při žòových pracích může dojít ke vzniku požáru

Hasiči lidem - 24.07.2016
Letošní žòová

sklizeò již na některých místech začala. V této souvislosti je zapotřebí upozornit zemědělce i veřejnost na některá možná rizika, která se žněmi a prací na polích bezprostředně souvisejí.
Letošní žòová sklizeò již na některých místech začala.


Pozor na požáry nejen adventních věnců, aby se Vánoce nestaly smutnými

Hasiči lidem - 24.12.2015
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v

bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Jen loni v prosinci evidují hasiči 1 575 požárů. O rok dříve jich bylo 1 354.


Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat, čištění, kontrola a revize spalinových cest

Hasiči lidem - 06.10.2015
čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a

revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.


Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

Hasiči lidem - 08.02.2015
Povinnosti

organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují.

Tyto akce se mohou konat

jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj.


Prázdniny jsou téměř za dveřmi, neztrácejme kontrolu nad dětmi ani nad sebou

Hasiči lidem - 16.06.2013
Ani v blížících se prázdninových dnech bychom neměli nechat děti bez dozoru. Neměli bychom zapomínat na

to, že děti rády napodobují jednání dospělých. Stačí několik vteřin nepozornosti a zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Rodiče nebo babičky a dědečkové by měli vědět s čím

si jejich vnučka nebo vnuk hraje.


Pálení čarodějnic? Proč ne, ale opatrně

Hasiči lidem - 27.04.2013
Poslední dubnový den se na mnoha

místech rozzáří ohně na odhánění „zlých sil“ podle dávné lidové zvyklosti, pálení čarodějnic. Symbolické ohně jsou pro mnohé příležitostí k setkání, pobavení, ale i pálení nepotřebných věcí. A

pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.


Pozor na jarní pálení odpadů a trávy, můžete způsobit požár

Hasiči lidem - 11.04.2013
I když zima ještě úplně neskončila, téměř jarní počasí láká k „úklidu“ zahrady a s tím i spojené nešvary, které zaměstnávají hasiče: vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto

požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech.


Zacházejte bezpečně se zábavní pyrotechnikou

Hasiči lidem - 30.12.2012
Jestliže Vánoce patří z

pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity.Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na

konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky.

Na vrub zábavní pyrotechniky jdou desítky drobnějších požárů odpadů umístěných v různých

místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů.


Jak se bezpečně chovat o Vánocích a během Silvestra

Hasiči lidem - 04.11.2011
Opakování

je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých letech, tak i letos Vás chceme
upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním měsíci v roce.Toto období

je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad v žádné domácnosti
neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná pyrotechnika.
A právě již při pořizování výzdoby a

pyrotechniky bychom měli pamatovat na určitá pravidla
bezpečnosti.


Suché a teplé počasí zvyšuje nebezpečí požárů

Hasiči lidem - 30.09.2011
Meteorologové dnes

30.září 2011 vydali výstražnou informaci na sucho s nebezpečím požárů, které platí pro většinu republiky až do 5.října 2011 do 18,00hodin.Teplé podzimní počasí lidi láká k pálení

biologického odpadu na zahrádkách nebo v lesích (listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně.


Autonomní hlásiče požáru

Hasiči lidem - 14.02.2011
Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění

vzniku požaru, je omezit následky jeho uhašením v počátečnám stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru.


Hasiči budou kontrolovat obytné domy

Hasiči lidem - 11.02.2011
Nejen české domácnosti jsou v dnešní

době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká značné množství

toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo velké množství lidí.


Pozor na podzimní pálení odpadů

Hasiči lidem - 26.10.2010
V současné době vrcholí přípravy zahrádek na

příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.
V současné době vrcholí přípravy zahrádek na

příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.


Desatero bezpečného léta

Hasiči lidem - 12.07.2009
Léto je již v plném proudu (letní bouřky taky), školní

prázdniny taky a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. I během tohoto odpočinkového období bychom si však měli dát pozor na několik rizik a dodržovat základní pravidla požární bezpečnosti.

Abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.


Zásady pro předcházení nákaze chřipkovým virem

Hasiči lidem - 11.07.2009
V souvislosti s

výskyty nákazy tzv. "prasečí" (správně "mexické") chřipky byly hygienickými orgány vydána doporučení pro předcházení šíření této nové chřipkové mutace a tato doporučení jsou vnímána jako

základní pravidla k zabránění přenosu této kapénkové infekce. Všechny u nás se objevené případy měly příznivý průběh, není však od věci si přece jen dát pozor.


Narůstá počet úmrtí v souvislosti s požáry

Hasiči lidem - 29.05.2008
Tendenci k růstu počtu

osob, usmrcených v souvislosti s požárem, zaznamenávají již druhým rokem hasiči v Moravskoslezském kraji.

Tendenci k růstu počtu osob, usmrcených v souvislosti s požárem,

zaznamenávají již druhým rokem hasiči v Moravskoslezském kraji. Zatímco v letech 2004 až 2006 takto zahynulo vždy 12, respektive 13 osob, za loòský rok to již bylo 20 obětí a za prvních

letošních necelých pět měsíců dokonce 13 obětí požárů.


Pozor na sníh na silnicích

Hasiči lidem - 07.11.2007
Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné

řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy.

Podle varování meteorologů se většina našeho území bude dnes a zítra potýkat se silným větrem, který bude

doprovázen sněžením a hrozí vzniky sněhových jazyků.

Za této situace je nesmírně důležité, aby se na tyto nepříznivé podmínky připravili zejména motoristé.


Co dělat při silném větru

Hasiči lidem - 23.10.2007
Přinášíme vám preventivní rady obyvatelstvu, které vydalo

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru čR. Jedná se o shrnutí pro někoho již běžných věcí, někdo v nich však může naleznout i něco nového.

Před

příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraòte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.