Foto v roce 2009Zvolte rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |

Připravujeme prostor pro naviják

Z naší činnosti - 14.07.2009
Montáž navijáku se chýlí do konce. Největší

obtíže nám činí nasbírání volného času. Začali jsme montáží druhého tažného oka na levý přední podélník rámu. Do něj se posléze uchytí vyjímatelný držák, jehož výroba v současné době probíhá a

jejiž zrod můžete vidět na několika fotografiích.Temně hučí... Niagara

Z naší činnosti - 10.07.2009
Dnes jsme poprvé prakticky vyzkoušeli naše nové plovoucí čerpadlo

Niagara.Dostali jsme plovoucí čerpadlo

Z naší činnosti - 05.07.2009
Formou daru, který jsme spolu s dalšími dvanácti

jednotkami obdrželi cestou HZS od společnosti Vítkovice se nám vybavení zásahové jednotky rozšířilo o užitečného pomocníka - plovoucí čerpadlo.
Motorové plovoucí čerpadlo NIAGARA I je

určeno k naplòování nádrží v hasicích vozech nebo rozkládacích nádržích přírodních, případně umělých vodních toků a nádrží.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště Jeseník n. O.

Jednotka včera

ráno opět vyjela k likvidaci následků povodòové vlny, tentokráte do nejvíce postižené obce - Jeseníku nad Odrou. Na místě jsme prováděli odčerpání vody ze zaplavené louky a během odpoledne

odřezání části střechy domu, u kterého byla nařízena částečná demolice.


Jiné, zatím neurčeno - zatím neurčeno Slatina

Zásahová jednotka byla dnes v

16:49 povolána k pohotovosti na vlastní stanici. Vzhledem k tomu, že se Fulnekem prohnala bouřka, která zapříčinila vylití Husího potoka a zaplavení města, vyjela na evakuaci a záchranu obyvatel

většina jednotek z okolí. Zajištění pokrytí bílovecka jednotkami PO pro případ další události - požár, dopravní nehoda apod.


Asistovali jsme u čištění požární nádrže

Z naší činnosti - 02.07.2009
Jako každý rok se i letos před

letní sezónou čistí požární nádrž v centru obce, aby se po zapojení čističky mohla začít využívat jako koupaliště.Ani letos jsme nechyběli s technikou - CAS25 a kalovým čerpadlem - pro

usnadnění práce zaměstnanců obce a odstranění usazenin.Zakoupili jsme nové přejezdové můstky

Z naší činnosti - 02.07.2009
Již začátkem minulého týdne nám byla

dodána sada nových přejezdových můstků firmy Pavliš a Hartman. Vzhledem k povodòové situaci však nebyl dostatek času vás s touto novinkou seznámit.
Oproti starým dubovým můstkům

jsou tyto nové o poznání lehčí.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště Kunín

Dnes v sedm hodin ráno

vyjela jednotka dle předchozí dohody na vyžádání velitele HS Nový Jičín k likvidaci následků povodní na Novojičínsku. Byla nám svěřena obec Kunín, kde jsme strávili celý den. Oběd, večeři a

plnění vozidla i agregátů pohonnými hmotami jsme měli zajištěno na HS Nový Jičín.


Dovybavujeme jednotku dle potřeby

Z naší činnosti - 29.06.2009
Na základě potřeb posledních dní jsme

dokoupili do výbavy jednotky robustní kalové čerpadlo se zesílenou konstrukcí a velkým výkonem, určené pro těžké nasazení při odčerpávání silně znečištěné vody z výkopů, jímek, prostor

zatopených při záplavách apod. To možòuje čerpat čistou i kalnou vodu s obsahem pevných částic do průměru 25 mm.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště Slatina

Dnes krátce před

jedenáctou hodinou večerní byly všechny jednotky kategorie JPO II a JPO III z okresu Nový Jičín povolány na své stanice k pohotovosti z důvodu možného výjezdu na živelní pohromu - povodeò.
My jsme situace využili především k drobnému úklidu skladu :-)Záloha na staniciVýbava a technika u jednotky

Zásahová jednotka - 28.06.2009
Vybavení a mobilní požární technika zásahové jednotky

určují její taktickou hodnotu. Naše výbava plně dostačuje pro likvidaci všech událostí, ke kterým jsme cestou krajského operačního a informačního střediska povoláváni.


Působnost JSDH Slatina

Zásahová jednotka - 28.06.2009
Aktuální plošné pokrytí ve vztahu k naší jednotce. Kromě výpisu

obcí přinášíme naši působnost taktéž na mapě.

Naše jednotka je v rámci jednotného krajského systému výjezdu předurčena pro likvidaci hmyzu (tzn.


Živelní pohroma - povodně, záplavy, deště

Jednotka SDH Slatina byla 26. 6.

před sedmou hodinou ranní vyslána k likvidaci následků ničivých povodní, které zasáhly okolí města Nový Jičín. Z události jsme se vrátili ve 22:00 hod.Průzkum
Použití vody

dodávané proudem C
čerpání a odčerpávání vody
Odstraòování překážek z komunikací a jiných prostor


Popis činnosti:

8.


X. ročník pohárové soutěže ve Výškovicích

Pravý terč byl shozen krátce

po patnácté vteřině, levý však ještě 4 s odolával :-)Okresní kolo soutěže v požárním sportu Nový Jičín

Na okresním kole nás

letos potkala smůla. Po běhu na 100 m s překážkami a štafetě 4x100 metrů jsme nastupovali k poslední - královské - disciplíně, kterou je požární útok, z průběžného druhého místa. Pěkně

rozběhnutý pokus nám však překazila technická závada - praskla první levá hasice C a svůj pokus jsme tím pádem nedokončili.Soutěž mladých hasičů v Tísku

Naší mladí hasiči dokončili požární útok za necelých

24 vteřin, nicméně vzhledem k přešlapu na čáře výsřiku nebyl pokus hodnocen.O putovní pohár starosty obce Slatina

Tradiční soutěž u nás letos vzhledem

ke značně slabé účasti proběhla dvoukolově, přičemž časy z obou kol se sčítaly...Výsledky mužů:

1. místo


O putovní pohár města Klimkovice

Štafeta CTIF - čas 1:48
Požární útok

- čas 43:84 sO pohár starostky města Bílovce

Naše první letošní soutěž byla zároveò prvním

tréninkem v plnohodnotné sestavě :-)Požár - průmyslové, zemědělské objekty, sklady Bílovec

Po příjezdu na

místo jednotka na pokyn velitele zásahu za pomoci technických prostředků (páčidlo, pákové kleště) vnikla do uzavřeného prostoru u přilehlé trafostanice a zajistila přerušení dodávky elektrické

energie do objektu, ve kterém probíhal hasební zásah.