Foto v roce 2013Zvolte rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |

Cisternová automobilová stříkačka CAS K25 Liaz L101 4x4.2

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Naše prvovýjezdová cisterna byla vyrobena v roce 1990 a svou službu vykonávala nejprve v novojičínské továrně na tabákové výrobky. Okolo roku 2000 byl převeden na stanici HZS v Novém

Jičíně.

V roce 2006 byla Liazka převedena do obce Starý Jičín. Od listopadu 2011 stojí v garážích JSDH obce Slatina, která ji odkoupila za odhadní cenu 73 tisíc korun.


Dopravní automobil DA 12 Avia A 30 4x2.2

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Dopravní automobil DA 12

Avia A30 slouží u jednotky jako přepravní a hospodářské vozidlo. K zásahům ho nevyužíváme, s výjimkou týlových zajištění déletrvajících zásahů. Z tohoto důvodu není standardně vybaveno žádnými

zásahovými prostředky.
Osobní ochranné prostředky hasiče v naší jednotce

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Každý člen

naší jednotky má k dispozici osobní ochranné prostředky. Hasič tak plně zodpovídá za stav svého vybavení a tím i za jeho funkčnost.


Zdravotnické vybavení

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Naše jednotka není v rámci plošného pokrytí předurčena pro zásahy

u dopravních nehod. Naše zdravotnické vybavení je tak standardní, dle příslušných předpisů a především vnitřních potřeb jednotky.

Disponujeme dostatečně vybavenou lékárničkou, ambuvakem a

trojicí krčních fixačních límců. Samozřejmě nechybí chirurgické rukavice a deka či karimatka.


Osvětlovací souprava s elektrocentrálou Honda ECM 2800 K2F

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Darem od Moravskoslezského kraje jsme získali osvětlovací soupravu. Skládá se z jednofázové elektrocentrály Honda ECM 2800 K2F a dvojicí prodlužovacích kabelů o délce 25 metrů na

navíjecích bubnech, stativů o výšce až 3 metry a halogenových reflektorů o výkonu 500 W.


Dýchací přístroje Dräger PSS 3000

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Přístroj PSS® 3000 firmy Dräger je v

současnosti jedním z nejlehčích transportních systémů pro kompaktní dýchací přístroje. Jádrem mimořádně odolného transportního systému je nový, pokrokový maximálně odlehčený a velmi pevný

transportní rám z uhlíkových kompozitů s nízkou hmotností a s mimořádnou odolností vůči teplu, nárazům a chemikáliím.


Proviantní kufr je naším dobrým společníkem na déletrvajících zásazích i u výcviku

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Představujeme vám poměrně nový kousek z našeho vybavení. Po několika

nucených inspiracích u okolních jednotek jsme si i my začátkem letošního roku připravili tzv. proviantní kufr.

Ten slouží k týlové podpoře především na déletrvajících zásazích (požáry,

povodně), ale také při výcviku jednotky. Jeho cílem je napojit, nakrmit, dobít a mírně zregenerovat.


Přepravky s vybavením pro strýčka Příhodu

Vybavení jednotky - 27.06.2013
V levé přední roletě naší

cisterny vozíme čtveřici plastových přepravek s různým vybavením. V horní jsou umístěny minerálky a sada náhradních pracovních i zásahových rukavic. V druhé je uloženo vybavení pro likvidaci a

odchyt obtížného hmyzu. Jedná se o dvě včelařské kukly, několik sprejů a igelitové pytle.


Ochranné prostředky proti vodě

Vybavení jednotky - 27.06.2013
V plastové přepravce vozíme vybavení pro

komfortnější pohyb v zaplavených oblastech. Ačkoli naše běžná zásahová obuv vodu nepropouští, často se dostáváme do míst, kde výška bot nestačí.

Pro tyto případy jsme vybaveni dvojicí

brodicích rybářských kalhot "prsaček" , dvojicí gumových galošů známých například z protichemických oděvů a dvěma vojenskými igelitovými pláštěnkami.


Výstražné vesty pro hasiče

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Při zásahu na silnici musí být hasiči dle platných

interních předpisů označeni výrazněji, než obvykle a to oranžovou vestou s reflexními prvky. V naší jednotce máme k dispozici tři druhy těchto vest.

První z nich je základní, určený pro

běžné zasahující hasiče, tedy s nápisem HASIčI.


VYřAZENO: Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Škoda 706 RTHP 4x4.2 (přestavba na MT)

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Naše bývalá cisterna - Škoda 706 RTHP CAS 25 sjela z výrobní linky teprve v roce 1984, patřila tedy mezi poslední vyráběné

"trambusy" a řadila se mezi ty nejmladší kousky v okolí. Ve stejném roce, kdy byl vyroben podvozek, dostal také účelovou požární nástavbu z národního podniku Karosa Vysoké Mýto.

Vozidlo

nejprve vlastnil PŽV Nový Jičín, než se v prosinci 1986 dostalo hasičům JZD v Ženklavě.


Až do roku 1994 jsme u jednotky používali cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 Škoda 706 RTH 4x2.2

Vybavení jednotky - 27.06.2013
V osmdesátých letech došlo k integraci okolních obcí pod správní celek řízený Městským úřadem v

Bílovci. Požární sbor ve Slatině po integraci sloučení uvítal, nebo získal mimo jiné cisternu CAS 16 Škoda 706 RTH za 400 000 Kčs.

Při opravě tohoto vozu odpracovali tehdejší požárníci 1

260 hodin. V roce 1994 byla nahrazena modernější CAS 25 na novějším podvozku RTHP.

Cisterna byla 3.


Hned dva dopravní automobily DA 8 Tatra 805 4x4.1 jezdily od konce 60. let u naší jednotky

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Sbor v průběhu své historie vlastnil celkem dva dopravní automobily na podvozku Tatra 805, oba dva dokonce v jednom

období. Koncem 60. let byl našemu sboru přidělen vyřazený poštovní automobil. Nákladem sboru byl opraven a upraven pro účely požární ochrany.

Ze sousední Staré Vsi byla dále do Slatiny

předisponována další Tatra 805.


VYřAZENO: Přívěsná stříkačka DS 16

Vybavení jednotky - 27.06.2013
Přívěsnou stříkačku DS 16 sbor získal se

vším příslušenstvím již jako novou v padesátých letech. Od roku 1958 ji po rekonstrukci nákladního automobilu Opel právě tento vůz tahal. Stříkačka je v současné době v garážích jednotky.
Výrobcem jsou tehdejší Továrny na hasící zařízení Slatiòany. Vyrobena byla v roce 1954. Rotační čtyřstupòové čerpadlo dosahovalo výkonu 1600 l/min.


Vláda v červenci uvolnila peníze pro dobrovolné hasiče, nakoupili jsme nové vybavení a ochranné prostředky

Z naší činnosti | Video - 10.12.2013
Vláda v červenci uvolnila 200 milionů Kč

mimořádných finančních prostředků pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně. Mezi ně jsme patřili i my, připadlo nám tak celkem 99 500 Kč.

částka,

představující dvě třetiny našeho běžného ročního rozpočtu (ze kterého je však samozřejmě kryta údržba a provoz techniky, hasičské zbrojnice, výcvik apod.


Mladí hasiči tráví zimu v tělocvičně

Z naší činnosti - 27.11.2013
Stejně jako každou středu se i dnes

o půl páté sešla v místní tělocvičně více než desítka našich mladých hasičů ke svému pravidelnému tréninku.

Pod vedením zkušených vedoucích si děti nejen protáhly tělo běžnými hrami, ale

také si procvičily zacházení s hadicemi - jak jejich rozvinutí, motání, tak i spojování.


Strojníci absolvovali osmihodinové opakovací školení

Z naší činnosti - 23.11.2013
Osmihodinové cyklické odborné přípravy se jako každoročně zúčastnili naši strojníci. Školení proběhlo ve Starém Jičíně.

Kurz S-8 musí všichni stávající

strojníci absolvovat každý rok, vždy po pěti letech je pak čeká přezkoušení z odborné přípravy před komisí.


Taktické cvičení prověřilo naši jednotku při zásahu v místním zámku, zachránili jsme dvě osoby

Dnes odpoledne jsme absolvovali letošní druhé taktické

cvičení. Po nácviku likvidace požáru v domově pro seniory v Bílovci si Hasičský záchranný sbor pro organizaci svého cvičení vybral místní zámek.

Dle námětu cvičení měl domnělý požár

vypuknout na sekretariátu úřadu. Jeden z pracovníků obce pak před kouřem utekl na balkon v prvním nadzemním podlaží budovy.


Shromáždění představitelů SDH okresů Nový Jičín

Z naší činnosti - 10.11.2013
V sobotu

9.11.2013 se uskutečnilo ve Veřovicích Shromáždění představitelů SDH okresů Nový Jičín za účasti našeho starosty SDH a zasloužilého hasiče p. Binara.Cvičili jsme v Bílovci zásah u požáru v domově pro seniory

Dnes odpoledne proběhlo v Bílovci taktické cvičení, které simulovalo požár domova pro seniory. Cvičení se zúčastnilo celkem pět jednotek hasičů.

Požár byl na operační středisko

ohlášen krátce po patnácté hodině. Na místo byly vyslány jednotky profesionálních hasičů z Bílovce a Nového Jičína spolu s dobrovolnými hasiči z Bílovce, Tísku a Slatiny.