Činnost Sboru dobrovolných hasičů Slatina v roce 2013


Sbor dobrovolných hasičů se i v roce 2013 výrazně podílel na kulturním životě v naší obci. Krátce po lednové Výroční valné hromadě jsme na konci měsíce uspořádali tradiční ples s hojnou účastí.

V oblasti prezentace sboru (i jednotky) jsme spustili nové webové stránky. Jako každý rok jsme na jaře a na podzim sbírali v obci železný šrot.

Osmi soutěží se letos zúčastnilo družstvo mužů. Pouhých dvou pak mladí hasiči, na které dolehla generační obměna. Ta však – musíme zaklepat na dřevo – snad v září skončila. Do kroužku mladých hasičů nastoupila desítka dětí, které s námi snad vydrží až do dospělosti. Snaží se o to v současné době trojice vedoucích.

Kulturní akce pro veřejnost pro nás však neskončily plesem – pomohli jsme postavit májku, v květnu jsme uspořádali tradiční fotbalové utkání Svobodní – Ženatí a soutěž pro mladé hasiče. Muži ve Slatině soutěžili na konci září.

Kácení máje jsme spojili s oslavami 125. let od založení sboru. Doprovodný program s ukázkou hasičské techniky zaujal spoustu přítomných.

Přípravou občerstvení a kvalitního týlu jsme se podíleli i na dalších akcích, pořádaných v naší obci a přinášeli tak občanům radost a potěšení. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou, která nabízí pomoc a bezpečí, tak tvoříme jeden kompaktní celek, diamant obce Slatina.

Fotogalerie k článku