Vybavení jednotkyAž do roku 1994 jsme u jednotky používali cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 Škoda 706 RTH 4x2.2

27.06.2013
V osmdesátých letech došlo k integraci okolních obcí pod správní celek řízený Městským úřadem v

Bílovci. Požární sbor ve Slatině po integraci sloučení uvítal, nebo získal mimo jiné cisternu CAS 16 Škoda 706 RTH za 400 000 Kčs.

Při opravě tohoto vozu odpracovali tehdejší požárníci 1

260 hodin. V roce 1994 byla nahrazena modernější CAS 25 na novějším podvozku RTHP.

Cisterna byla 3.


Hned dva dopravní automobily DA 8 Tatra 805 4x4.1 jezdily od konce 60. let u naší jednotky

27.06.2013
Sbor v průběhu své historie vlastnil celkem dva dopravní automobily na podvozku Tatra 805, oba dva dokonce v jednom

období. Koncem 60. let byl našemu sboru přidělen vyřazený poštovní automobil. Nákladem sboru byl opraven a upraven pro účely požární ochrany.

Ze sousední Staré Vsi byla dále do Slatiny

předisponována další Tatra 805.


VYřAZENO: Nákladní automobil NA Opel

27.06.2013
V roce 1958 obdržel sbor od Okresního

národního výboru v Bílovci slouho očekávané motorové vozidlo - nákladní Opel. Byl to vlastně vrak, obětavostí členů však byl opraven a dán do provozu především jako tahač požární stříkačky DS

16.


VYřAZENO: Přívěsná stříkačka DS 16

27.06.2013
Přívěsnou stříkačku DS 16 sbor získal se

vším příslušenstvím již jako novou v padesátých letech. Od roku 1958 ji po rekonstrukci nákladního automobilu Opel právě tento vůz tahal. Stříkačka je v současné době v garážích jednotky.
Výrobcem jsou tehdejší Továrny na hasící zařízení Slatiòany. Vyrobena byla v roce 1954. Rotační čtyřstupòové čerpadlo dosahovalo výkonu 1600 l/min.


Moravskoslezský kraj daroval slatinským hasičům dopravní automobil Mercedes Sprinter za bezmála čtyři miliony korun

Video - 21.01.2016
Ve čtvrtek slavnostně převzali

zástupci obce Slatina a místní jednotky sboru dobrovolných hasičů z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje zcela nový dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter.

Automobil za více než 3

800 000 korun financoval Moravskoslezský kraj za přispění Evropské unie. Mercedes u sboru nahradí již nevyhovující a technicky i morálně zastaralou Avii.