činnost Sboru dobrovolných hasičů Slatina v roce 2013
Sbor dobrovolných hasičů se i v roce 2013 výrazně podílel na kulturním životě v naší obci. Krátce po lednové Výroční valné hromadě jsme na konci měsíce uspořádali "tradiční ples s hojnou

účastí":http://hasici.obecslatina.cz/…asicsky-ples.

V oblasti prezentace sboru (i jednotky) jsme spustili nové webové stránky. Jako každý rok

jsme na jaře a na podzim sbírali v obci železný šrot.

Osmi soutěží se letos zúčastnilo družstvo mužů. Pouhých dvou pak "mladí hasiči

":http://hasici.obecslatina.cz/…mladi-hasici, na které dolehla generační obměna. Ta však – musíme zaklepat na dřevo – snad v září skončila. Do kroužku mladých hasičů nastoupila desítka

dětí, které s námi snad vydrží až do dospělosti. Snaží se o to v současné době trojice vedoucích.

Kulturní akce pro veřejnost pro nás však neskončily plesem – pomohli jsme "postavit

májku":http://www.obecslatina.cz/…stavit-majku#…, v květnu jsme uspořádali "tradiční fotbalové utkání Svobodní – Ženatí

":http://hasici.obecslatina.cz/…-pomerem-3-2 a soutěž pro mladé hasiče

soutez-o-pohar-starosty-sdh-slatina-vyhraly-deti-z-lubojat-a-prchalova. Muži ve Slatině soutěžili na konci září

slatina-vyhrali-stejne-jako-loni-hasici-z-prchalova.

Kácení máje jsme spojili s oslavami 125. let od založení sboru

vratili-o-125-let-do-minulosti-a-zalozili-mistni-hasicsky-sbor. Doprovodný program s ukázkou hasičské techniky zaujal spoustu přítomných.

Přípravou občerstvení a kvalitního týlu jsme se

podíleli i na dalších akcích, pořádaných v naší obci a přinášeli tak občanům radost a potěšení. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou, která nabízí pomoc a bezpečí, tak tvoříme jeden kompaktní

celek, diamant obce Slatina.

Fotogalerie k článku