Shrnutí rokučinnost zásahové jednotky v roce 2017

Z naší činnosti - 01.01.2018
Zásahová jednotka sboru

dobrovolných hasičů má aktuálně 21 členů, v roce 2017 jeden odešel a dva noví nastoupili.

Co se složení odborností týče, máme jednoho velitele jednotky, jeho zástupce, pět velitelů

družstev, osm strojníků, dva techniky a jednoho zdravotníka. Splòujeme tak poměrně bez problémů minimální počty stanovené vyhláškou o organizaci jednotek.


činnost zásahové jednotky v roce 2016

Z naší činnosti - 17.01.2017
Jednotka, která má 19 členů, je

zařazena v kategorii JPO III, zajišuje tedy podle zákona o požární ochraně výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu nejen v rámci obce, ale také v okolí v rámci okresů Nový

Jičín a Opava.

V loòském roce jsme zasahovali celkem u 41 událostí. Zásahová činnost pro nás začala hned 9.


činnost zásahové jednotky v roce 2015

Z naší činnosti - 01.01.2016
Jednotka má v současné době 20

členů a je zařazena do kategorie JPO 3, což znamená, že vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu a do jejího hasebního obvodu spadá nejen Slatina, ale i okolní obce. Speciálně jsme mezi

vybranými jednotkami pro likvidaci hmyzu a obsluhu mobilní varovné sirény.


činnost Sboru dobrovolných hasičů Slatina v roce 2014

Z naší činnosti - 07.01.2015
Stejně jako každý rok, i letos byl náš sbor v obci silným hráčem především na poli kulturního a společenského života, nezaháleli jsme ani v pomoci občanům či přírodě.

V lednu jsme

vyrazili na skládku v Životicích u Nového Jičína, kde jsme po dohodě s majiteli skládky pomohli uklidit větrem roznesený odpad.


činnost zásahové jednotky v II. pololetí roku 2014

Z naší činnosti - 01.01.2015
Ve druhé

polovině roku 2014 jsme zasahovali celkem u dvanácti událostí, celkový počet se tak zastavil na kulaté dvacítce. Samozřejmě jsme nezaháleli ani v odborné přípravě a výcviku.

Jednotka

sboru dobrovolných hasičů ve Slatině má v současné době dvacet členů. Hasiči jsou k zásahům svoláváni systémem AMDS (automatické hlasové zprávy) a textovými zprávami SMS.


činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2014

Z naší činnosti - 07.07.2014
Zásahová

jednotka má za sebou další půlrok aktivní činnosti, z pohledu zásahů však jedno z nejklidnějších období posledních několika let.

Zásahová jednotka SDH Slatina má v současné době celkem 20

členů, z nichž jsou čtyři profesionálními hasiči. Zařazena je do kategorie JPO III, což znamená, že vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu s jedním vozem i za hranice obce.


činnost Sboru dobrovolných hasičů Slatina v roce 2013

Z naší činnosti - 01.01.2014
Sbor dobrovolných hasičů se i v roce 2013 výrazně podílel na kulturním životě v naší obci. Krátce po lednové Výroční valné hromadě jsme na konci měsíce uspořádali "tradiční ples s hojnou

účastí":http://hasici.obecslatina.cz/671-clanek-video-ve-slatine-probehl-tradicni-hasicsky-ples.

V oblasti prezentace sboru (i jednotky) jsme spustili nové webové stránky.


činnost zásahové jednotky v II. pololetí roku 2013

Z naší činnosti - 01.01.2014
Druhé

pololetí uplynulého roku jsme u naší jednotky prožili co se zásahové činnosti týče klidněji, než tomu bylo v prvních šesti měsících. Zahálet jsme však nemohli.

**Zásahová činnost**
V oblasti "výjezdů jednotky jsme si užili pestré škály":http://hasici.obecslatina.cz/4-stitek-zasahy-jednotky činností.


činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2013

Z naší činnosti - 30.06.2013
První

pololetí letošního roku bylo pro naši jednotku pracovně dosti náročné. Zasahovali jsme celkem 21 krát, což je v rámci pololetí během posledních let jedno z vyšších, i když ne rekordních čísel.

Průběžně jsme doplòovali vybavení a samozřejmě cvičili tak, abychom to poté na následném "bojišti" měli co nejjednodušší a abychom zvládali naši práci provádět na profesionální úrovni.


činnost zásahové jednotky v druhém pololetí roku 2012

Z naší činnosti - 01.01.2013
Druhá polovina roku 2012 zaměstnala naši jednotku v oblasti zásahové činnosti dvakrát více, než v pololetí prvním. Zasahovali jsme celkem u dvanácti

událostí.Jednalo se o rozmanité činnosti od likvidace nebezpečného hmyzu (4x), požární a zdravotnické asistence u kulturních a sportovních akcí (2x), pátrání po pohřešovaných

osobách (2x) až po různé odstraòování tzv. nebezpečných stavů.


činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2012

Z naší činnosti - 21.07.2012
Zásahová

jednotka SDH Slatina v první polovině roku 2012 vyjela celkem k šesti událostem. Absolvovala náročný a nebzpečný výcvik a uvedla do provozu nově opravenou zásahovou cisternu.Zásahová

činnost pro nás v tomto roce začala 23. února, kdy jsme protlačovali kanalizaci u rodinného domu. O tři dny pzději jsme byli

vysláni k


činnost zásahové jednotky ve II. pololetí roku 2011

Z naší činnosti - 01.01.2012
Jednotka

sboru dobrovolných hasičů obce Slatina ukončila další rok své činnosti. Celkový počet událostí se oproti roku 2010 naštěstí snížil, což je z pohledu občanů určitě příznivá zpráva. Naši činnost v

prvním pololetí roku jsme shrnuli v samostatném článku, nyní se tedy podíváme na pololetí druhé.


činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2011

Z naší činnosti - 22.07.2011
Zásahová

jednotka SDH Slatina má za sebou první půlrok činnosti v roce 2011. Zásahové činnosti bylo méně než za stejné období minulého roku a to o celou polovinu, tedy jedenáct výjezdů.Může za to především příznivé počasí, nemuseli jsme naštěstí pomáhat u žádné formy

povodní či záplav. Na druhou stranu jsme hned třikrát museli v obci hasit požár.


činnost mladých hasičů v roce 2010

Z naší činnosti - 06.01.2011
Mladí hasiči se v letošním roce opět

aktivně zapojili do již desátého ročníku ligy Floriánek Cup, které se z okolí postupně rozšířila na velkou část Novojičínska. V rámci ligy se děti zúčastnily celkem sedmi soutěží, další závod

spadal do hry Plamen.


činnost zásahové jednotky ve II. pololetí roku 2010

Z naší činnosti - 31.12.2010
Zásahová

jednotka SDH Slatina má za sebou rok 2010. První pololetí naší činnosti jsme již shrnuli v samostatném článku, nyní se zmíníme o tom druhém. Ačkoli již nebylo

na zásahy tak náročné, jako prvních šest měsíců, měli jsme stále co dělat.Personální změny v jednotce

V polovině roku došlo na základě rozhodnutí velitele a

schválení obecního zastupitelstva ke snížení počtů hasičů v jednotce o jednoho člena.


Hasičská zbrojnice ve Slatině

Letošní rok (2010) byl u nás především ve znamení

celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice, postavené v roce 1977. V článku si popíšeme, co vše se tedy změnilo.

Začneme na levé straně budovy, z pohledu člověka, stojícího před zbrojnicí

čelem k vratům. V té se nachází kancelář velitelů, šatna mužstva, sprchy, umývárna a záchody.


činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2010

Z naší činnosti - 01.07.2010
Zásahová

jednotka SDH Slatina má za sebou první půlrok činnosti v roce 2010. Rozhodně jsme se nenudili, přinášíme proto malé shrnutí naší aktivity za uplynulých 6 měsíců.Personální změny v

jednotce

Zásahová jednotka (organizační složka obce zřízena podle zákona 133/85 Sb. O požární ochraně) zahájila rok 2010 s drobnými personálními změnami.
K 1.


Co nám přinesl rok 2009

Z naší činnosti - 31.12.2009
Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2009 z

pohledů nás, hasičů ze Slatiny?Ten letošní se pro nás i okolní jednotky nesl ve znamení povodní. Období, po které jednotka zasahovala v postižených oblastech, sice ukouslo jen 14 dnů

z celého roku, nicméně v nás zanechalo tu nejvýznamnější stopu. Nezapomněli jsme však ani na kulturní a společenský život, drobnou pomoc občanům v naší obci, práci s mládeží, výcvik zásahové

jednotky a trochu toho sportu.


Co nám přinesl rok 2008

Z naší činnosti - 31.12.2008
Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2008 z

pohledů nás, hasičů ze Slatiny?V roce 2008 patřilo mezi hlavní témata naše výročí – oslavili jsme totiž kulatých 120 let naší

existence. Historie našeho sboru celkem podrobně popisuje události kolem založení SDH v roce 1888. U příležitosti těchto oslav jsme na


Co nám přinesl rok 2007

Z naší činnosti - 08.03.2008
Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2007 z

pohledu nás, hasičů ze Slatiny?V roce 2007 došlo k výraznému vylepšení a modernizaci techniky zásahové jednotky, konrétně naší cisterny. Po

jednotlivých krocích, které proběhly v závěru roku 2006 jsme v lednu na náš zásahový vůz