Jak budeme varováni v případě ohrožení – signály sirén a jejich funkce

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského […]