II. Svatofloriánského setkání hasičských praporů okresu Nový Jičín se účastnil i náš unikát

V sobotu 6. května 2023 uspořádalo SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Nový Jičín II. Svatofloriánské setkání hasičských praporů okresu.

Setkání se uskutečnilo na poutním místě „Panna Marie ve skále“ v malebném údolí řeky Odry nedaleko Klokočůvku, na katastrálním území Spálova.

Po průvodu praporů k „Panně Marii ve skále“, proběhla mše svatá, průvod praporů ke „Spálovskému mlýnu“ a dekorování praporů pamětní stuhou.