Bílovecká nemocnice byla dějištěm taktického cvičení, simulován byl požár kyslíkové stanice

Požár kyslíkové stanice a skladu tlakových lahví byl námětem úterního taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) v areálu Bílovecké nemocnice, a. s.

Účelem cvičení, které započalo vyhlášením poplachu v úterý 4. dubna 2023 v 9:00 hodin, bylo prohloubení odborných znalostí a taktických postupů složek IZS při zásahu u požáru objektu, ve kterém jsou uskladněny tlakové láhve s plyny.

Cvičení sestávalo ze dvou částí. Teoretická byla – vzhledem k nutnosti zachovat provoz nemocnice – zaměřena na průzkum možností evakuace pacientů s ohledem na dodržení bezpečné vzdálenosti od požáru a na součinnost s vedoucím zdravotnické složky a vedením nemocnice.

Souběžně probíhala praktická část, tedy nácvik samotného požárního zásahu včetně zajištění zásobování vodou a simulace evakuace pacienta napojeného na umělou plicní ventilaci.

Hasiči si tak – kromě rozvinutí hadicového vedení a nasazení bezobslužného stabilního vodního monitoru – ověřili rovněž vydatnost zdrojů hasební vody ve vodovodním řadu a možnosti její dálkové dopravy cisternami.

CTĚTE TAKÉ:   Svobodní letos porazili ženaté v tradičním fotbale 5:3

Za tímto účelem bylo na Bílovecké přehradě zřizeno doplňovací stanoviště pomocí přenosných čerpadel.

Příslušníci Policie ČR a Městské policie Bílovec regulovali v okolí nemocnice dopravu.

Cvičení bylo ukončeno transportem tlakové láhve ochlazené na bezpečnou teplotu do připravené samonosné nádrže s vodou za účelem dalšího chlazení a zachování bezpečného stavu.

Do cvičení se ze strany hasičů zapojily profesionální jednotky z Bílovce, Nového Jičína a Ostravy-Zábřehu, spolu s nimi pak dobrovolní hasiči z Bílovce, Tísku, Studénky, Fulneku a Slatiny.