Hasiči cvičili zásahy uvnitř budov a bojová rozvinutí

V sobotu 14. ledna 2023 odpoledne se slatinští hasiči zapojili do taktického cvičení zaměřeného na bojová rozvinutí při hašení požárů budov.

Hasiči cvičili v dýchací technice, výcvikový prostor byl zadýmen umělým kouřem.

Postupy byly cvičeny komplexně – tedy od samotného příjezdu k místu události, správného ustavení techniky ve vztahu k příjezdu dalších vozidel, bojová rozvinutí s rozdělovačem a útočným proudem až po pohyb v zakouřeném prostoru.

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

Zároveň si hasiči vyzkoušeli nejen standardní zásah s rozdělovačem umístěným před budovou, ale rovněž útok do poschodí, při kterém se rozdělovač umisťuje obvykle až na podestu na schodišti pod pásmem zakouření.