Slatina hostila shromáždění představitelů hasičů okresu Nový Jičín

Sál Kulturního domu Slatina se v sobotu 5. listopadu 2022 stal dějištěm shromáždění představitelů Okresního sdružení hasičů Nový Jičín.

Pozváni byli starostové Sborů dobrovolných hasičů a okrsků, členové Výkonného výboru OSH a Okresní kontrolní a revizní rady, samozřejmě také zasloužilí hasiči a hosté.

Poté jednání probíhalo dle schváleného programu. Byly zvoleny pracovní komise, proběhla kontrola usnesení a starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc seznámil přítomné s činností OSH Nový Jičín v uplynulém období.

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

Týlové a proviantní zabezpečení měli na starosti členové SDH Slatina, kteří si za zdárný průběh jistě zaslouží poděkování.