Cvičení prověřilo hasiče při hašení požáru v silném mrazu

Pondělní dopoledne 27. prosince 2021 si velitel jednotky SDH Slatina vybral jako termín prověřovacího cvičení slatinských hasičů – tedy cvičení, o kterém členové nebyli předem informováni. Součástí bylo cvičné vyhlášení požárního poplachu.

Námětem cvičení byla likvidace požáru za silného mrazu – postupy v tomto počasí jsou vzhledem k používání vody specifické.

Při hašení požáru za silného mrazu může dojít k:

 • zamrzání požárních čerpadel nebo hadicových vedení a armatur,
 • zatěžování konstrukcí budov a technologií, požární techniky a věcných prostředkůnamrzající používanou vodou,
 • omezení pohyblivosti hasičů na kluzkém povrchu,
 • omezení použitelnosti požární a jiné techniky,
 • omezení použitelnosti vodních zdrojů,
 • omezení doby nasazení zasahujících hasičů a tím zvýšená potřeba sil a prostředků,
 • intenzivnějšímu hoření podporovanému teplotním rozdílem hoření a okolí.

Hasiči při simulovaném požáru kiosku rozvinuli dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný proud C. Kromě praktického výcviku si teoreticky zopakovali základní zásady a postupy při hašení za těchto klimatických podmínek.

Při hašení požáru za silného mrazu je třeba

 • při vnějších požárech používat především kompaktní proudy, pokud možno bezrozdělovače,
 • provádět výměnu dýchacích přístrojů v místech chráněných před mrazem,
 • u proudů, které jsou nasazeny v hlavním směru požárního útoku, pokládat náhradnínezavodněné vedení a chránit je před namočením,
 • zasypávat hadicové spojky sněhem nebo jinak tepelně chránit, a pokud je to možné,takto chránit celé vedení,
 • umisťovat rozdělovače dle možnosti uvnitř budov; při položení venku zabezpečitjejich tepelnou izolaci,
 • vyvarovat se polévání žebříků a zásahových cest a nástupních ploch vodou,
 • vyhnout se úplnému uzavření proudnic a rozdělovačů, nepřipustit zastavení čerpadel aúplné uzavření ventilů čerpadel,
 • zajistit dostatečnou zálohu sil a prostředků,
 • otevírat okna, dveře a jiné otvory v místnostech jen v případě nezbytné potřeby,
 • neměnit stanoviště proudů a nepřerušovat dodávku vody,
 • přijmout opatření proti podchlazení nebo omrznutí zachráněných nebo evakuovanýchosob, zvířat, případně zabránit škodám na majetku působením mrazu,l)  přijmout opatření proti nebezpečí podchlazení a omrznutí zasahujících.
CTĚTE TAKÉ:   Netradiční trénink mladých hasičů uzavřel předprázdninovou část soutěžní sezóny

Taktická a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany vychází z § 72 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 36 odst. 1 písm. c) a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Prověřovací cvičení ověřuje akceschopnost jednotek PO, jednotka není předem o cvičení informována. Součástí takového cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu.

Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů na zdolávání požárů nebo na záchranné práce při mimořádných událostech. Jednotky ví o cvičení předem, připravují se na činnosti, které budou při cvičení vykonávat.

Oba druhy cvičení organizují velitelé jednotek PO v souladu s ročním plánem odborné přípravy jejich jednotky.