Odstraňovali jsme stromy na silnici z Výškovic i na Ohradě

Zatímco jedno z našich družstev vyrazilo do Hodonína na pomoc po řádění tornáda, druhé zajišťovalo akceschopnost jednotky ve Slatině.

Po půlnoci jsme byli povoláni k odstranění padlých stromů na silnici z Výškovic do Tísku. Dopoledne jsme řešili stejný problém na Ohradě.