Obec Slatina přišla o jednu ze svých starých rotačních sirén, z budovy pošty ji sundala plošina hasičů

Dvě hasičské jednotky byly v úterý 19. května 2020 po deváté hodině dopolední zapojeny do demontáže rotační sirény z objektu České pošty ve Slatině.

Siréna, která je jakožto koncový prvek jednotného systému varování a vyrozumění majetkem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) byla z budovy odstraněna z provozních důvodů. Pro varování občanů obce nadále slouží dvojice sirén na střeše budovy kulturního domu – jedna motorová rotační a druhá elektronická „mluvicí“.

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy).

PŘEČTĚTE SI: Jak budeme varováni v případě ohrožení – signály sirén a jejich funkce

Samotnou demontáž sirény zajistil příslušník HZS MSK z oddělení Integrovaného záchranného systému, který má tyto prvky varování a vyrozumění na starosti. S činností výrazně pomohla speciální technika ze stanice HZS MSK v Bílovci – konkrétně automobilová plošina AP 30 Renault Bumar se šikovnou obsluhou, díky které se podařilo těžkou sirénu bez problémů dostat až na zem.