Obec pořídila zásahové jednotce speciální ochranné prostředky pro zásah v případě epidemie

Do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů přibyly nové speciální ochranné prostředky pro případ zásahu v prostředí s větším rizikem nákazy, pořídila je obec Slatina.

Vzhledem k rozvolňování opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, se hasiči neustále připravují na případnou druhou vlnu epidemie.

Kromě speciálních redukcí a uhlíkových filtrů, pořízených z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a zásob Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byly do výbavy doplněny rovněž prostředky z finančních prostředků zřizovatele – tedy obce Slatina.

Jedná se o respirátory s třídou ochrany FFP 2, ochranné brýle, celotělové ochranné oděvy a návleky na obuv. Doplněny byly  rovněž stávající zásoby chirurgických rukavic.