Hasiči desinfikovali veřejná prostranství a rozdávali občanům prostředek Anti-COVID, 150 litrů ho zakoupila obec Slatina

Ve středu 1. dubna 2020 odpoledne rozdávali hasiči z místní jednotky desinfekční prostředek Anti-COVID. 150 litrů ho pro občany zakoupila obec Slatina, poskytován byl zdarma.

Výdej probíhal v době od 15:30 do 17:00 u hasičské zbrojnice ve Slatině a od 16:30 do 17:00 u autobusové zastávky na Novém Světě. Hasiči si na obou výdejních stanovištích připravili kužely pro zajištění bezpečného rozestupu občanů a do jimi přinesených nádob rozlévali vzhledem k zakoupenému množství vždy 500 mililitrů desinfekce na jeden rodinný dům.

Jako odměrka posloužily skleněné půllitry, pro které ve zbrojnici aktuálně není využití. Hasiči všem na přinesenou nádobu nalepili štítek s varováním, že je obsahem desinfekce Anti-COVID, zároveň ke každé láhvi přidali popis prostředku a způsoby jeho použití.

Celkem bylo na obou místech občanům poskytnuto téměř 120 litrů Anti-COVIDu.

Přípravek Anti-COVID ničí:
Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.).

Vyráběn je na základě doporučené receptury WHO – Světové zdravotnické organizace. Je určen pro desinfekci rukou a lze ho použít i na povrchy.

Souběžně s výdejem prostředku občanům probíhala ve Slatině i na Novém Světě desinfekce rizikových míst ve veřejných prostorech. Jednalo se tak především o kontejnery na tříděný odpad, zábradlí či místa na zastávkách autobusů.