Členové zásahové jednotky se v Bílovci zdokonalovali v práci s dýchací technikou, hadicemi i ve spolupráci se záchrannou službou

V neděli 8. prosince 2019 dopoledne se v areálu Integrovaného výjezdového centra v Bílovci konal praktický výcvik jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Zaměřen byl na čtyři oblasti – spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou v rámci integrovaného záchranného systému, práci s dýchací technikou, dopravní a útočná hadicová vedení a vybavení profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru.

Výcvik byl zahájen na bíloveckém stanovišti Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Hasiči se seznámili s novým typem nosítek v nově pořízeném sanitním voze a s jejich možnostmi a praktickou obsluhou. Zdravotníci jim představili i „schodolez“, který s sebou vozí. Vědomosti využijí u společných zásahů orientovaných na transport pacientů, ke kterým jsou vysíláni v rámci Slatiny a Nového Světa.

Poté se jednotka přesunula do bývalého záložního velitelského stanoviště a jeho podzemního krytu. Tam proběhla praktická ukázka práce s dýchací technikou zaměřená především na bezpečnost a základní zásady obsluhy a údržby přístrojů. Hasiči si vyzkoušeli přístroje rozebrat, složit, vyzkoušeli si uživatelskou kontrolu všech součástí před použitím i pohyb v neznámém prostředí.

Další fází výcviku byla dopravní a útočná hadicová vedení. Jednotka si tak prakticky vyzkoušela bojová rozvinutí jak do poschodí, tak do podzemních prostor. Důraz byl kladen na možnosti umístění rozdělovače při jednotlivých typech událostí i na způsoby rozvíjení útočného proudu v omezených prostorech.

Závěrem se hasiči odebrali do garáže jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kde si krátce prohlédli techniku, vybavení a dozvěděli se více o taktických možnostech profesionálních kolegů.