Mladí hasiči dovezli ze soutěž v Bítově dvě první místa

V nedělí 8. září 2019 ráno již děti z našeho kolektivu mladých hasičů nemohly dospat a spěchaly do hasičské zbrojnice, kde byl na 7:08 svolán sraz k odjezdu na soutěž v požárním útoku do Bítova.

Do soutěže jsme vyslali celkem tři družstva – jedno starší a dvě mladší. Mladší „béčko“ dokončilo svůj požární útok na pátém místě s časem 24,610, „áčko“ svou kategorii s požárním útokem trvajícím 17,044 sekund vyhrálo.

Stejný úspěch zaznamenali starší a odvezli si pohár za první místo – dosáhli času 18,946 s.