Za vydatné pomoci místní mládeže jsme vyčistili požární nádrž

Už potřetí v rámci znovuobnovené tradice jsme v sobotu 8. června 2019 vyčistili místní požární nádrž nejen naší technikou, ale zároveň silnými a výkonnými pažemi dětí, především z řad mladých hasičů.Stejně jako každý rok prošla vypuštěná požární nádrž kontrolou, očistou a přípravou na letní sezónu.

Během ní slouží – kromě původního účelu zásobárny požární vody – díky výkonné čističce jakou koupaliště nejen pro místní, ale rovněž pro přespolní.