Odborná příprava jednotky byla zaměřená na jištění a sebezáchranu

V neděli 17. března 2019 se členové jednotky zúčastnili odborné přípravy sestávající ze čtyř témat – třech teoretických a jednoho praktického.

V hasičské zbrojnici nejprve začala teoretická část. Velitel seznámil přítomné se základními pravidly souvisejícími s naváděním vrtulníku letecké záchranné služby na přistání a přípravou přistávací plochy pro stroje používané na území Moravskoslezského kraje.

Následovalo seznámení se spojovacími prostředky ve výbavě jednotky a jejich obsluhou – jak vozidlovými digitálními terminály TPM 700, tak ručními radiostanicemi Matra.

Poslední teoretická část byla věnována přetlakové ventilaci. Hasiči si zopakovali základy z taktického i bezpečnostního hlediska.

Praktická část byla zaměřena na sebejištění při práci ve výškách a volnou hloubkou a také sebezáchranu. Proběhla na Rozhledně Slatina. Hasiči si vyzkoušeli základní lanové uzly, pracovní polohování a rovněž nouzovou sebezáchranu slaněním na pracovním polohovacím pásu.