Hasiči bilancovali na Výroční valné hromadě, předali stužky za věrnost

V sobotu 12. ledna 2019 se v sále Kulturního domu Slatina uskutečnila Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů.

Po přivítání hostů  uctění památky členů, kteří nás navždy opustili v loňském roce, následovala zpráva starosty o činnosti sboru. Starosta zmínil nejen oslavy, které nás provázely celým rokem 2018, ale rovněž běžnou činnost, která jim nemohla ustoupit, tedy údržba techniky, výzbroje, výstroje a aktivita soutěžních družstev mladých hasičů, mužů a žen.

Následovala zpráva velitele jednotky, jejíž členové se rekrutují právě z členské základny Sboru. Velitel seznámil přítomné s počtem zásahů jednotky v minulém roce, činností v oblasti údržby techniky i stavem vybavení a plánovaných nákupech.

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

Starosta poté přednesl zprávu o hospodaření sboru, poděkoval všem za práci a popřál do nového roku.

Sbor má aktuálně 111 členů, z toho 34 do 18 let.

Následovalo předání čestného uznání a také stužek za věrnost – za 30 let práce ve Sboru. Tu obdrželi pánové Jiří Binar, Tomáš Lichovník a Václav Drobný.

Po krátké oficiální diskuzi pak následovalo malé občerstvení, promítání videozáznamů z oslav 130 let od založení a delší neoficiální diskuze.