Jednotka se sešla k první odborné přípravě roku 2019 a bilancovala uplynulé období

K první letošní odborné přípravě se členové JSDH sešli v pátek 4. ledna 2018 v kulturní místnosti slatinské hasičské zbrojnice.

V úvodu velitel shrnul činnost za uplynulý rok, seznámil členy se statistikou zásahů v roce 2018, se změnami v oblasti zásahové požární techniky, věcných i osobních ochranných prostředků a poděkoval všem za čas, který činnosti věnovali. Samozřejmostí bylo seznámení s aktuálním plánem odborné přípravy a výcviku na rok 2019.

Následovala teoretická odborná příprava. Zaměřená byla na činnost hasičů na místě zásahu, signály pro dodávku vody, kontrolu vzduchového dýchacího přístroje před použitím a stanovení ochranné doby. Hasiči si rovněž připomněli základní taktiku zásahu při požáru, strojníci zásady defenzivní jízdy především ve vztahu k řízení v zimním období.

Důraz byl v průběhu školení kladen především na používání osobních ochranných prostředků a bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zbrojnici i při zásahu. Nechyběla kontrola a zpracování seznamu nákupů osobních ochranných prostředků, které budou v lednu obměněny.