Ve Slatině proběhlo jednání Shromáždění představitelů OSH Nový Jičín

V sobotu 3. listopadu 2018 proběhlo v sále Kulturního domu Slatina řádné jednání Shromáždění představitelů sborů OSH Nový Jičín.

Pozváni byli starostové Sborů dobrovolných hasičů a okrsků, členové Výkonného výboru OSH a Okresní kontrolní a revizní rady, samozřejmě také zasloužilí hasiči a hosté.

Krátce po zahájení požádal o slovo starosta hostitelského sboru ze Slatiny pan Luděk Míček, přivítal 105 přítomných nejen jménem svým, ale i jménem obce, jakožto její starosta. Krátkým videoklipem, vytvořeným u příležitosti letošních oslav 130 let od založení slatinského sboru, pak představil historii místních hasičů.

Poté jednání probíhalo dle schváleného programu. Byly zvoleny pracovní komise, proběhla kontrola usnesení a starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc seznámil přítomné s činností OSH Nový Jičín v uplynulém období.

CTĚTE TAKÉ:   Dětský železný hasič Slatina 2024 je za námi, medaile brali i místní mladí hasiči

Po zprávě předsedkyně Okresní kontrolní a revizní rady a informaci o výsledcích hospodaření za rok 2017, plnění rozpočtu za 9 měsíců roku 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019 byly předány pamětní medaile, vydané u příležitosti 100 let od vzniku Československa.

Po krátké diskuzi následovalo usnesení a jednání bylo ukončeno obědem.

Týlové a proviantní zabezpečení měli na starosti členové SDH Slatina, kteří si za zdárný průběh jistě zaslouží poděkování.