Třikrát jsme v obci museli likvidovat obtížný hmyz

K

ohlášené likvidaci obtížného hmyzu jsme vyrazili na tři různá místa v obci. Jednalo se jak o soukromé objekty, tak obecní majetek na veřejném prostranství.