Oslavili jsme 130 let od založení, setkání jednotek při taktickém cvičení doplnilo slavnostní odpoledne

V srpnu 2018 oslavil oficiálně náš sbor 130 let od založení – ustavující valná hromada proběhla 26. února 1888. Zmínky o výročí provázely všechny akce sboru již od začátku letošního roku, oficiální část jsme si nechali na dva srpnové víkendy.

Setkání zásahových jednotek při cvičení

V sobotu 18. srpna 2018 od 15:00 se ve Slatině konalo taktické cvičení sedmi jednotek sboru dobrovolných hasičů z okolí. Úkolem byla dálková doprava vody přenosnými stříkačkami z požární nádrže v centru obce do areálu bývalého JZD – dnes Zemědělského a obchodního družstva. Celková vzdálenost byla 800 metrů.

Již po 39 minutách od vyhlášení poplachu se jednotkám podařilo dostat vodu z požární nádrže až do místa cvičení, což byl velmi solidní výkon, oceněný velitelem slatinské jednotky při závěrečném vyhodnocení.


Cvičení se zúčastnili dobrovolní hasiči ze Slatiny, Tísku, Výškovic, Bítova, Bílovce, Lubojat a Hrabství. Po vyhodnocení bylo připraveno posezení s občerstvením. Oficiální setkání zásahových jednotek tak bylo v areálu u kulturního domu zakončeno nejen výměnou zkušeností, ale také pohodovým povídáním.

Focení sboru a slavnostní valná hromada

V rámci sboru dobrovolných hasičů byly oslavy zahájeny v pátek 24. srpna 2018 odpoledne. Nejprve proběhlo u hasičské zbrojnice focení a to jak sboru, tak zásahové jednotky. Páteční program dále pokračoval slavnostní valnou hromadou v sále kulturního domu.

Na programu bylo kromě předávání vyznamenání, stužek za věrnost a medailí k výročí 100 let od vzniku Československa rovněž premiérové promítání 13minutového videoklipu, shrnujícího dechberoucím způsobem „historii Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině od roku 1873 až po současnost“:http://hasici.obecslatina.cz/135-clanek-historie-dobrovolnych-hasicu-v-obci-slatina-od-roku-1888.


Projekt, který byl s výjimkou dvou lidí v sále pro všechny překvapením, byl nejen shrnutím toho, co hasiči pro Slatinu za uplynulých 145 udělali, ale také jedinečným poselstvím budoucím generacím.

Slavnostní valné hromady se mimo členů slatinského sboru a zástupců obce, sponzorů oslav a místních spolků zúčastnil také náměstek starosty OSH ČMS Nový Jičín pan Jaromír Mrázek a starosta KSH ČMS pan Leo Kuběna.

Medaile Za příkladnou práci obdrželi Hlaváčová Libuše, Jedlička Radek a Bernatík Jiří. Medaile Za zásluhy převzali Balner Jiří, Bartošová Blanka, Kozák Jakub, Míček David, Popp Lukáš, Binar Radek, Binar Petr a Klapuch Lukáš.

Čestné uznání Krajského sdružení hasičů ČMS získali Bajgar Kamil, Vladimír Kadula, Jarmila Jedličková a Dana Míčková.

Stužky za věrnost 40 let převzali Bahr Zdeněk, Balner Jaroslav, Bartošová Blanka, Berkus Aleš, Klein Milan, Kotala František, Kotalová Vlasta, Kozák Jaroslav, Lindovský Miroslav, Míček Luděk, Moša Jan, Rek Jaroslav, Reková Dana a Rek Miroslav. Za 50 let Binarová Věra a Lindovský Jan. Za 60 let Staněk Drahomír.

Medaile ke 100 letům vzniku Československa obdrželi Klos Mojmír, Honus Miloslav, Kozák Jaroslav,
Binarová Věra, Lindovský Jan, Hlaváč Miroslav, Richtár Jaroslav a Staněk Drahomír.

Slavnostní odpoledne pro veřejnost

Pro občany a sbory dobrovolných hasičů bylo týden později připraveno slavnostní odpoledne. To začalo 25. srpna 2018 od 14:00 hodin v areálu u kulturního domu ve Slatině. Program byl nabitý a zajímavý, shrnoval to nejlepší, co můžu hasiči divákům vůbec nabídnout.

CTĚTE TAKÉ:   Netradiční trénink mladých hasičů uzavřel předprázdninovou část soutěžní sezóny

Krátce po zahájení proběhlo oficiální přivítání hostů z okolních sborů. Po nástupu, podání hlášení a zdravici zahájily program svým vystoupením místní mažoretky Ještěrky. Jejich choreografie byla speciálně vytvořena pro tuto jedinečnou příležitost.

Následovala ukázka zásahu s historickou koňskou stříkačkou dobrovolných hasičů z Lubojat. Ti v dobových uniformách předvedli hašení požáru tak, jak probíhal před desítkami let.


Následovali hasiči dnešní doby – ukázku vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel předvedla jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Bílovce. Slatinští hasiči pak názorně ukázali, jak hasit – a rovněž jak v žádném případě nehasit – požár oleje v domácnosti.

Na střeše kulturního domu se v průběhu předchozích ukázek již ke svému vystoupení chystala specializované lezecké družstvo ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava – Poruba. Tito hasiči předvedli záchranu osob z výšek pomocí lanové dráhy. Ze střechy kulturního domu tak ve speciálním evakuačním trojúhelníku zachránili nejen jednu z divaček, ale rovněž moderátora celého odpoledne Aleše Juchelku.

V 16 hodin se na asfaltové ploše předvedli místní mladí hasiči. Diváci mohli shlédnout čtveřici povedených požárních útoků v podání starších žáků, dvou družstev mladších žáků a rovněž našich nejmladších benjamínků – tedy dětí okolo pěti let.

O hodinu později se na pódium se svým recesistickým vystoupením postavil bavič Zdeněk Izer.

Po něm následovala místní specialita – tradičně netradiční soutěž “Kuľni céčko”, která již několik let provází slatinský hasičský ples. V soutěži v rozvinutí hadice C52 na terč se utkalo celkem dvacet zájemců z řad veřejnosti.

Následovalo oblékání hasičské výstroje ve dvojicích na čas. O lákavou cenu – kofolu či pivo (dle věku) se servalo pět dvojic.


Úderem devatenácté hodiny bylo zahájeno vystoupení kapely The Syrup – Kabát revival. Ta bavila přítomné diváky až do tmy, kdy se za zvukovou aparaturu postavil DJ Doohan. Původně plánovaný ohňostroj byl z důvodu vydaného zákazu na území kraje zrušen, diváky jsme ale neochudili – připravili jsme alespoň zvukovou kulisu s komentářem.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se naší akce zúčastnili a podpořili tak bohulibou činnost Sboru dobrovolných hasičů i jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Slatině.

Poděkování patří i všem, kteří se na přípravě všech akcí, spojených s oslavami podíleli. Kromě základního jádra, které tvořilo a vymýšlelo, se za vším skrývají spousty další práce, miliony malých úkolů, které bylo potřeba řešit nejen v průběhu samotných akcí, ale už od začátku letošního roku.

Každému, kdo přiložil ruku k dílu ve svém volném čase na úkor rodiny či jiných koníčků, srdečně za vedení SDH děkujeme. Stejný dík patří sponzorům, díky kterým jsme mohli slavnostní odpoledne uspořádat.

Hasiči ve Slatině byli, jsou a budou – jezdíme k vám už 130 let.