O mladé hasiče bude pečovat více lidí, čtyři dívky absolvovaly Letní školu instuktorů

Pojem Letní škola instruktorů – LŠI zahrnuje 14denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem ve své další činnosti v rámci SH čMS o práci s dětmi a mládeží.

Jedná se v podstatě o dvoutýdenní vzdělávací kurz se speciálním programem, který nabízí mladým lidem možnost v průběhu letních prázdnin efektivně strávit volný čas mezi svými vrstevníky a zároveò po absolvování letní školy a úspěšném složení zkoušky působit jako instruktor kolektivu mladých hasičů.

Finálním zakončením LŠI je přidělení kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže SH čMS.

CTĚTE TAKÉ:   S pokácením prasklé jedle douglasky pomohli ve Slatině i profesionální hasiči

Vzdělávací část je věnována přípravě na práci instruktora respektive vedoucího mládeže SH čMS. Svým obsahem odpovídá rozsahu aktuálních Učebních textů pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů SH čMS. Kromě klasických přednášek a seminářů je součástí Letní školy mnoho netradičních způsobů výuky zejména v oblasti praktické výuky.

Všechny čtyři dívky ze slatinského kolektivu – Nikola Kostková, Hedvika Malčíková, Adéla Nábělková

i Beáta Nezdařilová Letní školu instruktorů zakončily úspěšně a odváží si tak kvalifikaci III. stupně.vedoucího mládeže.