O mladé hasiče bude pečovat více lidí, čtyři dívky absolvovaly Letní školu instuktorů

Pojem Letní škola instruktorů – LŠI zahrnuje 14denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem ve své další činnosti v rámci SH čMS o práci s dětmi a mládeží.

Jedná se v podstatě o dvoutýdenní vzdělávací kurz se speciálním programem, který nabízí mladým lidem možnost v průběhu letních prázdnin efektivně strávit volný čas mezi svými vrstevníky a zároveò po absolvování letní školy a úspěšném složení zkoušky působit jako instruktor kolektivu mladých hasičů.

Finálním zakončením LŠI je přidělení kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže SH čMS.

Vzdělávací část je věnována přípravě na práci instruktora respektive vedoucího mládeže SH čMS. Svým obsahem odpovídá rozsahu aktuálních Učebních textů pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů SH čMS. Kromě klasických přednášek a seminářů je součástí Letní školy mnoho netradičních způsobů výuky zejména v oblasti praktické výuky.

CTĚTE TAKÉ:   Netradiční trénink mladých hasičů uzavřel předprázdninovou část soutěžní sezóny

Všechny čtyři dívky ze slatinského kolektivu – Nikola Kostková, Hedvika Malčíková, Adéla Nábělková

i Beáta Nezdařilová Letní školu instruktorů zakončily úspěšně a odváží si tak kvalifikaci III. stupně.vedoucího mládeže.