Vosy za okenicemi obtěžovaly majitele domu

Jednotka postřikem

zlikvidovala několik vosích hnízd za okenicemi rodinného domu.