Při taktickém cvičení v Tísku jsme dodávali vodu ze studny

V pátek odpoledne připravili hasiči v Tísku v rámci oslav 130 let od založení taktické cvičení pro okolní jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Dle plánu cvičení jsme byli k simulovanému požáru ve škole vysláni s dopravním automobilem Mercedes-Benz a jedním družstvem, tedy šesti hasiči.

Našim úkolem bylo po příjezdu na místo zásahu připravit dálkovou dopravu

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

vody ze studny. Jednotka k čerpání použila PS 15 Fox z výbavy Mercedesu a vodu dodávala do dalšího stroje na vzdálenost 120 metrů z hloubky přibližně 5 metrů.