Asistovali jsme při kácení stromů v zámecké zahradě

V pátek dopoledne jsme asistovali profesionálním kolegům při kácení dvou stromů v zámecké zahradě. Jednotka prováděla usměrňování dopravy v místě.

Samotné kácení probíhalo z automobilové plošiny ze stanice HZS MSK v Bílovci.