Hasičský ples otevřel plesovou sezónu v obci, opět se kuľalo céčkem

V sobotu 20. ledna 2018 uspořádal náš sbor tradiční Hasičský ples v sále Kulturního domu ve Slatině. K tanci a poslechu hrála více než stovce návštěvníků hudební skupina Šajtar.

Ples začal o půl osmé, krátkým proslovem s připomenutím letošních 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů všechny přivítal jeho starosta.

Po dvaadvacáté hodině proběhl další ročník specifické soutěže „Ku¾ni céčko“, tedy rozvinutí 20metrové hadice na cíl, kterým byla tisícikoruna na špejli. Ačkoli nikdo nepředvedl typický preclíkovský telemark, podařilo se špejli sestřelit sedmému soutěžícímu.

O půlnoci proběhlo losování tomboly, hned v prvním kole padla první cena – divoké prase. Tu nám věnovalo místní myslivecké sdružení, za což srdečně děkujeme, stejné poděkování si zaslouží i všichni ostatní, kteří naši tombolu obohatili svými dary.

Těšíme se na vás na dalších hasičských akcích v tomto roce a také na Obecním plese, který se koná 24. února 2018.