Mohutný akát neunesl váhu mokrého sněhu a zablokoval silnici ze Slatiny na Nový Svět

Dvě minuty před sedmnáctou hodinou ve čtvrtek 30. listopadu 2017 byla místní jednotka sboru dobrovolných hasičů povolána Krajským

operačním a informačním střediskem v Ostravě k odstranění stromu z komunikace ze Slatiny na Nový Svět.

Jednotka byla k zásahu vyslána dopravním automobilem. Po příjezdu na místo bylo

zjištěno, že se vyvrátil silný rozvětvený akát o průměru kmene přibližně 30 centimetrů a zatarasil celou silnici.

Hasiči strom pořezali motorovou pilou a s nasazením svých silných paží

jej odklidili mimo komunikaci.