Cvičili jsme zásah u požáru v bíloveckém Massagu

K taktickému

cvičení jsme byli povoláni v pondělí 13. listopadu krátce po šestnácté hodině s oběma našimi vozy. Do Bílovce, do areálu firmy Massag, kde profesionální jednotka z Bílovce organizovala taktické

cvičení, jsme byli operačním střediskem vysláni oběma našimi vozy se dvěma zmenšenými družstvy.

Cílem cvičení bylo prověřit součinnost zásahu HZS a JSDH, práce s automobilovou plošinou

včetně hašení z koše, nácvik evakuace osob a pohybu v zakouřeném prostředí v dýchací technice a nasazení přetlakové ventilace.