Větrný čtvrtek měl na svědomí dva noční zásahy naší jednotky

Krátce před dvaadvacátou hodinou byla naše jednotka povolána k odstranění stromu, ležícího na komunikaci u Nového Světa.

Jednotka na místo vyjela v počtu osmi členů

dopravním automobilem. Silnými pažemi odstranila polámaný strom z komunikace a provedla průzkum okolí obce, při kterém odklidila další větev.