Dvanáct družstev bojovalo ve Slatině s počasím o putovní pohár starosty obce

Tradiční soutěž O putovní pohár starosty obce Slatina se konala v sobotu 23. září odpoledne na místním hřišti. Na start se postupně postavilo

10 družstev mužů a 2 družstva veteránů – tedy rovněž mužů, ovšem o věkové hranici nad 35 let.

Všichni se po celou dobu soutěže statečně prali především s počasím, které však bylo stálé –

pršet nepřestalo ani na chvíli. To mělo vliv nejen na „kvalitu“ terénu, ale rovněž na jistotu úchopu jednotlivého vybavení a také na diváckou kulisu.

Nejlépe se umístili dobrovolní

hasiči z Tošovic, kteří jako jediní dokončili svůj požární útok za méně než 15 sekund. Místní borci obsadili páté místo. Dvě družstva nebyla hodnocena – jednomu z nich se nepodařilo správně

připojit rozdělovač, druhému se po ukončení útoku rozpojilo přívodní vedení, což je proti pravidlům.

Veteráni ze Slatiny obsadili druhé místo, podlehli týmu „JakLuk“, což jsou veteráni

složení z družstev Jakubčovic nad Odrou a Lukavce.

Děkujeme všem že nás navštívili i přes nepřízeň počasí a na příští rok objednáme s předstihem sucho.