Cisterna pomohla uvolnit odpad

Jednotka provedla protlačení kanalizace u

bytového domu.