U bytového domu bylo potřeba protlačit kanalizaci

Výjezd

cisterny na protlačení kanalizace si vyžádala situace u jednoho z bytových domů ve Slatině.