Činnost zásahové jednotky v roce 2016

Jednotka, která má 19 členů, je

zařazena v kategorii JPO III, zajišuje tedy podle zákona o požární ochraně výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu nejen v rámci obce, ale také v okolí v rámci okresů Nový

Jičín a Opava.

V loňském roce jsme zasahovali celkem u 41 událostí. Zásahová činnost pro nás začala hned 9. ledna požárem sazí v komíně na Novém Světě, stejný zásah jsme řešili rovněž ve

Staré Vsi a u požáru lesa jsme v první třetině roku 2016 zasahovali například i v Tísku.

V letních měsících nás výrazně zaměstnávala likvidace obtížného hmyzu. V patnácti případech – tedy

více než třetině všech výjezdů – nás krajské operační středisko povolalo v souvislosti s počasím, především s přívalovými dešti a silným větrem. Jako příklad uvedu zásah u stržené střechy v

Kujavách nebo polámané stromy na silnicích v okolí Nového Světa a Výškovic.

Jen pro zajímavost uvedu, že ze zmíněných 41 zásahů jsme 16x vyjeli s naší cisternou Liaz a ve zbylých 25

případech jsme využili nový, menší a krom množství vody stejně vybavený Mercedes.

Mezi základní úkoly jednotky v době tzv. míru patří samozřejmě výcvik a odborná příprava. Kromě

pravidelných teoretických školení jsme absovovali řadu praktických výcviků. V součinnosti s profesionálními kolegy z Bílovce jsme ve Slatině zachraňovali ze střechy místní školy ředitelku, v

Odrách jsme byli zapojeni do rozsáhlého povodňového cvičení všech složek IZS a spolu s několika okolními jednotkami jsme cvičně hasili autoservis v Bílovci.

Na hasičské stanici v Bílovci

jsme se díky profesionálním kolegům mohli prakticky připravovat v oblasti zásahů u dopravních nehod, poskytování předlékařské první pomoci nebo práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

V

oblasti vybavení technikou, věcnými prostředky a osobními ochrannými prostředky jsme na špičkové úrovni a jsme ve fázi, kdy potřebujeme pouze obnovovat výbavu, která má prošlou životnost.

Dvacetitisícovou dotaci, kterou jsme na sklonku roku získali od Lesů české republiky za zásahy u lesních požárů, jsme využili na zakoupení vysoušeče hasičské zásahové obuvi.