Děti se rozloučily s rokem v hasičské zbrojnici

Tělocvičnu

jsme před Štědrým dnem vyměnili za hasičskou zbrojnici, vedoucí mládeže se se svým kolektivem za rok 2016 rozloučili malým vánočním posezením.

Ve „schůzovce“ měly děti připraveno

pohoštění a výzdobu, každé z nich pak přispělo z domu doneseným cukrovím. Nechyběly drobné hry a promítání fotografií z uplynulé sezóny.