Ve dvou rodinných domech jsme likvidovali hmyz

Na dvě místa v

obci vyjela na pokyn krajského operačního střediska naše jednotka zlikvidovat hnízda obtížného hmyzu u rodinných domů.