Příprava na léto zahrnuje i čištění požární nádrže

Stejně

jako každý rok jsme i letos s naší technikou asistovali obci při čištění požární nádrže. Z té se po desinfekci, kontrole a spuštění čističky stane na příští dva měsíce cíl všech, kteří se budou

chtít v parném létě zchladit.