Třikrát jsme likvidovali nebezpečný hmyz

Celkem třikrát jsme byli

požádáni o zásah u likvidace nebezpečného hmyzu ve Slatině a na Novém Světě.